ครม.เห็นชอบให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ ประเภทเรือสำราญ เรือกีฬา อยู่ในไทยได้ 90 วัน - ข่าวออนไลน์ ข่าวด่วน ข่าววันนี้ การเมือง บันเทิง ข่าวอาชญากรรม SBCT

Breaking

Post Top Ad

rTr0df.jpg

Post Top Ad

rTnhMg.jpg

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ครม.เห็นชอบให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ ประเภทเรือสำราญ เรือกีฬา อยู่ในไทยได้ 90 วัน

 


            อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเฉพาะกรณีเรือสำราญ และเรือกีฬา เข้ามาในราชอาณาจักรได้ โดยต้องมีคุณสมบัติดังนี้

ต้องเป็นบุคคลที่ประสงค์จะเข้าเดินทางท่องเที่ยวโดยเรือสำราญ กลุ่มบุคคลผู้ควบคุมยานพาหนะ  หรือเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะ  หรือผู้เดินทางที่เดินทางมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ หรือความเสี่ยงปานกลางตามการจัดกลุ่มของกระทรวงสาธารณสุข

    ผ่อนคลายสำหรับผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยให้เข้ามาในประเทศ ต้องกักตัวอย่างน้อย 14 วัน

นอกจากนี้ยังต้องมีหลักฐาน คือ กรมธรรม์การทำประกันสุขภาพที่คุ้มครองการตรวจรักษาโรคโควิดในวงเงิน 1 แสนเหรียญสหรัฐ ตลอดระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
ต้องมีหลักฐานการชำระเงินล่วงหน้าในการเช่าจองสถานที่เพื่อจอดเรือ และต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของกรมเจ้าท่าว่าด้วยแนวสำหรับเรือสำราญและเรือกีฬาที่เข้ามาในน่านน้ำไทย

บุคคลต่างด้าวดังกล่าวจะได้รับการตรวจวีซ่าประเภท STV ต้องเสียค่าธรรมเนียมคนละ 2,000 บาท อนุญาตให้อยู่ในไทย 90 วัน หากครบกำหนดสามารถยื่นขยายเวลาได้ 2 ครั้งๆ ละ 90 วัน


ที่มา -  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

rTnhMg.jpg