กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ - ข่าวออนไลน์ ข่าวด่วน ข่าววันนี้ การเมือง บันเทิง ข่าวอาชญากรรม SBCT

Breaking

Post Top Ad

rTr0df.jpg

Post Top Ad

rTnhMg.jpg

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563

กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ

 


            กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ หากเกิดความเสียหายทางการเกษตร คลอบคลุมทั้งภัยแล้งและน้ำท่วม ใต้หลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง

            นายชาตรี บุนนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวถึงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น อุทกภัยในขณะนี้ ซึ่งพบว่ามีพื้นที่ได้รับผลกระทบหลายจังหวัด ทั้งจังหวัดที่ประสบภัยแล้งอยู่แล้วและที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย หรือ น้ำท่วม ซึ่งขยายเป็นวงกว้างจากอิทธิพลของสภาพอากาศแปรปรวนที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามกรมส่งเสริมการเกษตรได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในระดับพื้นที่การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่องทั้งการช่วยเหลือเบื้องต้นที่ต้องทำอย่างรวดเร็ว และจากนั้นเมื่อสถานการณ์คลี่คลายลงแล้วจะเข้าทำการสำรวจเพื่อประเมินผลความเสียหายและให้การช่วยเหลือต่อไป

สำหรับขั้นตอนหลังจากน้ำลดแล้วเมื่อเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรเข้าไปสำรวจความเสียหายจะนำรายงานเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการในระดับอำเภอซึ่งมีนายอำเภอเป็นประธาน ส่วนในระดับจังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน เพื่อประชุมหารือให้การช่วยเหลือตามลำดับ ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

rTnhMg.jpg