รพ.วชิรพยาบาล เปิดจองฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ กลุ่มเด็กอายุ 12-18 ปี - ข่าวออนไลน์ ข่าวด่วน ข่าววันนี้ การเมือง บันเทิง ข่าวอาชญากรรม SBCT

Breaking

Post Top Ad

rTr0df.jpg

Post Top Ad

rTnhMg.jpg

วันอังคารที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564

รพ.วชิรพยาบาล เปิดจองฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ กลุ่มเด็กอายุ 12-18 ปี

 


โรงพยาบาลวชิรพยาบาล เปิดลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ เข็มที่ 1 

สำหรับเด็ก อายุ 12 - 18 ปี (เกิดในปี พ.ศ. 2546 - 2552) ที่มีโรคเรื้อรังและอาศัยอยู่ใน กรุงเทพมหานคร สามารถลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 6 - 8 กันยายน 2564 ผ่านลิงก์  https://eservice.vajira.ac.th/ หรือสแกน QR Code พร้อมส่งภาพถ่ายเป็นไฟล์แนบมาด้วย ดังนี้.

1. เอกสารระบุตัวบุคคล บัตรประชาชน หรือทะเบียนบ้าน อย่างใดอย่างหนึ่ง 

2. เอกสารระบุการเจ็บป่วย เช่น ใบรับรองแพทย์ หรือใบนัดตรวจสถานพยาบาล หรือใบรับรองผู้พิการ หรือใบรับรองหรือเอกสารใด ๆ ที่ระบุว่า มีการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังตามเกณฑ์ที่กำหนด 3. กรณีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน ให้ส่งภาพถ่ายเด็กขณะชั่งน้ำหนัก พร้อมค่าน้ำหนักมาด้วย กำหนดการฉีดวัคซีนวันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 9.00 - 15.00 น. ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 6 

ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ส่งเอกสารครบถ้วนตามเงื่อนไข และเมื่อผ่านการตรวจสอบข้อมูล ทาง รพ. จะส่ง sms ไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ เมื่อท่านได้รับ sms จาก #VJReService ขอให้ลงทะเบียนผ่านลิงค์ เพื่อยืนยันเข้ารับบริการฉีดวัคซีนตามที่ รพ. กำหนด . สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน VAJIRA COVID LINE โทร. 022443949

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

rTnhMg.jpg