เพื่อไทยชนะขาดลอยจากการเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขตหลักสี่ - จัตุจักร ผลการเลือกตั้ง - ข่าวออนไลน์ ข่าวด่วน ข่าววันนี้ การเมือง บันเทิง ข่าวอาชญากรรม SBCT

Breaking

Post Top Ad

rTr0df.jpg

Post Top Ad

rTnhMg.jpg

วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2565

เพื่อไทยชนะขาดลอยจากการเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขตหลักสี่ - จัตุจักร ผลการเลือกตั้ง

 


เพื่อไทยชนะขาดลอยจากการเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขตหลักสี่ - จัตุจักร ผลการเลือกตั้ง

การเลือกตั้งซ่อมเขตหลักสี่ มีหน่วยเลือกตั้งรวม 280 หน่วย มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งรวม 167,161 คน

-เขตหลักสี่ (แขวงทุ่งสองห้อง และแขวงตลาดบางเขน) 122 หน่วย ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 83,712 คน

-เขตจตุจักร (แขวงลาดยาว แขวงเสนานิคม และแขวงจันทรเกษม) 158 หน่วย ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 83,449 คน

ผลการเลือกตั้ง

  1. พรรคเพื่อไทย                             ได้ 29,416 คะแนน
  2. พรรคก้าวไกล                             ได้ 20,361 คะแนน
  3. พรรคกล้า                                  ได้ 20,047 คะแนน
  4. พรรคพลังประชารัฐ                      ได้ 7,906 คะแนน
  5. พรรคไทยภักดี                            ได้ 5,987 คะแนน
  6. พรรคครูไทยเพื่อประชาชน             ได้ 333 คะแนน
  7. พรรคไทยศรีวิไลย์ยุทธศาตร์ชาติ     ได้ 244 คะแนน
  8. พรรคยุทธศาตร์ชาติ                      ได้ 190 คะแนน
นับคะแนนครบแล้ว 100% อย่างไม่เป็นทางการ

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 167,287 คน
จำนวนผู้ที่มาเลือกตั้งทั้งหมด 88,124 คน
ไม่มาใช่สิทธิเลือกตั้ง 79,525 คน
รายงานแล้ว       280 หน่วย 
รายงานแล้ว       100%
มาใช้สิทธิ์ (%)  52.68%
บัตรดี 84,484
บััตรเสีย 1,184 ใบ
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,456 ใบ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

rTnhMg.jpg