WADA แจ้งปลดล็อกไทยออกจากรายชื่อผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎของ WADA แล้ว - ข่าวออนไลน์ ข่าวด่วน ข่าววันนี้ การเมือง บันเทิง ข่าวอาชญากรรม SBCT

Breaking

Post Top Ad

rTr0df.jpg

Post Top Ad

rTnhMg.jpg

วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

WADA แจ้งปลดล็อกไทยออกจากรายชื่อผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎของ WADA แล้ว

 


กีฬาไทย เฮ! WADA แจ้งปลดล็อกไทยออกจากรายชื่อผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎของ WADA แล้ว มีผลทันที!

            กรณีองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (WADA) ไม่ให้การรับรองประเทศไทย หรือแบนประเทศไทยเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 8 ต.ค. 64 ส่งผลให้ประเทศไทยไม่สามารถเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติทุกระดับ และห้ามใช้ธงชาติไทย เพลงชาติไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติ

WADA ระบุสาเหตุที่ต้องแบนเนื่องจาก
1. องค์กรต่อต้านสารกระตุ้นของประเทศไทยบกพร่องในการนำกฎการต่อต้านสารกระตุ้นโลก 2021 ไปปรับใช้กับนักกีฬาในประเทศอย่างเต็มรูปแบบ ผ่านการใช้กฏหมายของประเทศไทย กล่าวคือ พ.ร.บ.สารกระตุ้นฉบับปัจจุบันของไทย ล้าหลังเกินไป
2. ปัญหาเรื่องความไม่เป็นอิสระในการทำงานองค์กรต่อต้านสารกระตุ้นของประเทศไทย ซึ่งไม่สอดคล้องกับความต้องการของ WADA

            รัฐบาลจึงเร่งแก้ไขปัญหาข้อกฎหมายให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ WADA จนเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 64 คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบร่างพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการที่กำหนดไว้ใน WADA Code และมาตรฐานสากล มีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค. 64 เป็นต้นไป พร้อมมอบหมายให้การกีฬาแห่งประเทศไทยเร่งประสานไปยัง WADA เพื่อชี้แจงว่าประเทศไทยได้แก้ไขปัญหาข้อกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

            ล่าสุด ความพยายามของไทยเป็นผล WADA ได้ปลดประเทศไทยออกจากรายชื่อผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎของ WADA แล้ว มีผลทันที โดย WADA มีหนังสือลงวันที่ 2 ก.พ. 65 แจ้งว่า ประเทศไทยโดย Doping Control Agency of Thailand (DCAT) ได้ดำเนินการครบถ้วนในการปฏิบัติตามข้อกำหนดแล้ว WADA จึงมีความยินดีที่จะแจ้งว่าคณะกรรมการพิจารณาทบทวนการปฏิบัติตามกฎของ WADA มีมติเมื่อวันที่ 11 ม.ค. 65 ให้ DCAT ได้รับการปลดออกจากรายชื่อผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎของ WADA โดยมีผลทันที นับเป็นข่าวดีแก่วงการกีฬาของประเทศไทยอย่างยิ่ง

จากการปลดล็อก ทำให้ประเทศไทยพ้นจากโทษแบน 4 ข้อ ได้แก่
1. ไทยจะไม่สามารถร่วมเป็นกรรมการ และขอทุนสนับสนุนจาก WADA หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินงานได้
2. คณะกรรมการชาวไทยที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในสหพันธ์กีฬาต่างๆ ก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ 1 ปี
3. ไทยจะไม่สามารถจะไม่สามารถจัดการแข่งขันระดับภูมิภาค ระดับทวีป ระดับชิงแชมป์โลก ยกเว้นระดับโอลิมปิกและพาราลิมปิก
4. ห้ามใช้ธงชาติไทย เพลงชาติไทย ในการแข่งขันมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติ ในระดับภูมิภาค, ระดับทวีป และระดับโลก รวมทั้งรายการแข่งขันที่สหพันธ์เป็นผู้จัดการแข่งขันในทุกระดับ

และการปลดล็อกนี้ ทำให้การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ที่ประเทศเวียดนาม ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 12 - 23 พ.ค. 2565 นักกีฬาไทยสามารถลงแข่งขันได้ และสามารถใช้ธงชาติไทยและเพลงชาติไทยได้ตามปกติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

rTnhMg.jpg