ผลคะแนนการเลือกตั้ง ผู้ว่า กทม. และ ส.ก. - ข่าวออนไลน์ ข่าวด่วน ข่าววันนี้ การเมือง บันเทิง ข่าวอาชญากรรม SBCT

Breaking

Post Top Ad

rTr0df.jpg

Post Top Ad

rTnhMg.jpg

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ผลคะแนนการเลือกตั้ง ผู้ว่า กทม. และ ส.ก.

 


ผลคะแนนการเลือกตั้ง

1. ชัชชาติ สิทธิพันธุ์   1,386,215  คะแนน
2. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์   254,647  คะแนน
3. วิโรจน์ ลักขณาอดิศร   253,851  คะแนน
4. สกลธี ภัททิยกุล   230,455  คะแนน
5. อัศวิน ขวัญเมือง   214,692  คะแนน
6. รสนา โตสิตระกูล  78,993   คะแนน
7. ศิธา ทิวารี   73,720  คะแนน
8. วีรชัย เหล่าเรืองวัฒนะ   20,742  คะแนน
9. ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล   19,841  คะแนน

นับคะแนนครบแล้ว % อย่างไม่เป็นทางการ
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 4,402,941 คน
จำนวนผู้ที่มาเลือกตั้งทั้งหมด 2,673,691 คน
ไม่มาใช่สิทธิเลือกตั้ง  คน
รายงานแล้ว  6,817  หน่วย 
รายงานแล้ว  95 %
มาใช้สิทธิ์ (%) 60 %
บัตรดี 2,561,447 ใบ (95.80%)
บัตรเสีย 40,017 ใบ (1.50%)
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 72,227 ใบ (2.70%)
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

rTnhMg.jpg