ผ่านฉลุย ร่าง พรบ. สมรสเท่าเทียม วาระแรก เห็นด้วยคะแนน 212 ต่อ 180 - ข่าวออนไลน์ ข่าวด่วน ข่าววันนี้ การเมือง บันเทิง ข่าวอาชญากรรม SBCT

Breaking

Post Top Ad

rTr0df.jpg

Post Top Ad

rTnhMg.jpg

วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ผ่านฉลุย ร่าง พรบ. สมรสเท่าเทียม วาระแรก เห็นด้วยคะแนน 212 ต่อ 180

             ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติรับร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศทั้ง 4 ฉบับ ในจำนวนนั้นคือ ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่....) พ.ศ.... หรือ ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม เสนอโดยนายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กับคณะ

โดยร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวได้รับคะแนนเสียงสนับสนุน 212 เสียง ไม่เห็นด้วย 180 เสียง งดออกเสียง 12 เสียง และ ไม่ลงคะแนน 4 เสียง ขณะที่ 3 ร่าง พ.ร.บ. ที่เหลือได้รับเสียงส่วนใหญ่สนับสนุนด้วยเช่นกัน

สำหรับร่างพ.ร.บ.คู่ชีวิต พ.ศ.... ซึ่ง ครม. เสนอ ที่ประชุมสภาฯ มีมติเสียงข้างมาก 222 เสียงรับหลักการต่อเสียงไม่เห็นด้วย 167 เสียง งดออกเสียง 6 เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง 2 เสียง

ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่...) พ.ศ.. ซึ่ง ครม. เสนอ สภาฯ มีมติรับหลักการ ด้วยเสียง 230 เสียง ต่อ 169 เสียง งดออกเสียง 7 เสียง และไม่ลงคะแนน 1 เสียง

ร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต พ.ศ... ที่เสนอโดยพรรคประชาธิปัตย์ สภาฯ มีมติเสียงข้างมากรับหลักการ ด้วยเสียง 251 เสียงต่อ 124 เสียง งดออกเสียง 30 เสียง และไม่ลงคะแนน 2 เสียง

            ต่อมาทางคุณ รังสิมันต์ โรม โพสต์ว่า แม้ว่าร่างกฎหมาย #สมรสเท่าเทียม จะผ่านสภาวาระแรก แต่มติสภา (โดยเสียงฝ่ายรัฐบาล) ก็ให้ใช้ พรบ คู่ชีวิต (ที่ผ่านสภาด้วยเช่นกัน) เป็นร่างหลักในการพิจารณาชั้น กมธ ต่อไป ดังนั้นจึงยังต้องจับตาติดตามอย่างใกล้ชิดว่าสุดท้ายแล้วเนื้อหาที่ออกมาจะพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือหรือไม่


ขอบคุณภาพจาก : iLaw

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

rTnhMg.jpg