ประยุทธ์รอดปม 8 ปี ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีเหมือนเดิม - ข่าวออนไลน์ ข่าวด่วน ข่าววันนี้ การเมือง บันเทิง ข่าวอาชญากรรม SBCT

Breaking

Post Top Ad

rTr0df.jpg

Post Top Ad

rTnhMg.jpg

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

ประยุทธ์รอดปม 8 ปี ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีเหมือนเดิม

 


            วันนี้ (30 กันยายน) หลังจากช่วงเวลา 15.04 น. ที่ผ่านมา ศาลรัฐธรรมนูญเริ่มอ่านคำวินิจฉัย คำร้องของ ส.ส. พรรคร่วมฝ่ายค้าน ที่เข้าชื่อยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ว่าสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสอง และมาตรา 158 วรรคสี่ หรือไม่ กรณีดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครบ 8 ปี

            ศาลเห็นว่า ผู้ถูกร้องได้รับพระบรมราชโองการการแต่งตั้งเป็นนายกฯ ตามรัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2557 แต่รัฐธรรมนูญ 2560 มีบทเฉพาะกาลที่ระบุให้ ครม. ที่เป็น ครม. ก่อนมีรัฐธรรมนูญนี้ เป็น ครม. ตามรัฐธรรมนูญนี้

ศาลจึงพิจาณาว่า รัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 264 วรรคหนึ่ง มีจุดมุ่งหมาย 2 ประการ

- ยืนยันถึงหลักความต่อเนื่อง แม้จะเป็น ครม. ตามรัฐธรรมนูญฉบับอื่น แต่ถือเป็น ครม. ตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้

- เพื่อให้อยู่ใต้กฎเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 โดยหากไม่ได้บัญญัติยกเว้นไว้ก็ให้ถือบังคับใช้ตามรัฐธรรมนูญฉบับ 2560

            ดังนั้นเมื่อรัฐธรรมนูญ 2560 บังคับใช้เมื่อ 6 เมษายน 2560 การดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของผู้ถูกร้อง จึงเป็นการดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญ จะต้องถือเอาวันเริ่มต้นของการบังคับใช้รัฐธรรมนูญเป็นวันเริ่มดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ผู้ถูกร้องจึงยังดำรงตำแหน่งไม่ครบตามกำหนด  และความเป็นนายกรัฐมนตรียังไม่สิ้นสุดลง

ทำให้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา สามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีต่อไป

.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

rTnhMg.jpg