สคบ. เชิญผู้ประกอบธุรกิจชี้แจง กรณียกเลิกตั๋วคอนเสิร์ต T-POP MUSIC EXPO - ข่าวออนไลน์ ข่าวด่วน ข่าววันนี้ การเมือง บันเทิง ข่าวอาชญากรรม SBCT

Breaking

Post Top Ad

rTr0df.jpg

Post Top Ad

rTnhMg.jpg

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565

สคบ. เชิญผู้ประกอบธุรกิจชี้แจง กรณียกเลิกตั๋วคอนเสิร์ต T-POP MUSIC EXPO

 


            ตามที่สื่อมวลชนรายงานข่าวว่า เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 บริษัท โก ออน เมเนจเม้นท์ จำกัด ได้ประกาศยกเลิกงาน T-POP MUSIC EXPO แต่ผู้เสียหายต้องการทราบรายละเอียดการยกเลิกงานและการคืนเงิน ต่อมาในวันที่ 10 กันยายน 2565 บริษัทฯ ได้ประกาศแถลงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทางสื่ออินเทอร์เน็ต Facebook ชื่อเพจ T-POP MUSIC EXPO โดยระบุว่ามีนายพีรพล ระเวกโสม เป็นกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว ได้นำเงินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวจึงทำให้การจัดคอนเสิร์ตไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินคืนในวันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 16.00 น. ซึ่งยังไม่แน่ชัดว่าบริษัทฯ จะคืนเงินโดยวิธีใด และจะคืนภายในวันที่เท่าใด ซึ่งการซื้อขายบัตรดังกล่าวได้จำหน่ายผ่านบริษัท เดอะ คอนเสิร์ต แอปพลิเคชัน จำกัด            ในวันนี้ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จึงได้เชิญบริษัท เดอะ คอนเสิร์ต แอปพลิเคชัน จำกัด มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เพื่อให้ข้อเท็จจริงและมอบเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการจัดงานคอนเสิร์ต T-POP MUSIC EXPO เพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาดำเนินการช่วยเหลือผู้บริโภคและหาแนวทางในการป้องปรามการจำหน่ายบัตรคอนเสิร์ตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป อีกทั้ง จะได้เรียกผู้จัดงานคอนเสิร์ต T-POP MUSIC EXPO มาพบพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวต่อไป

ขอบคุณที่มาข่าว สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

rTnhMg.jpg